Entitats

L’Aula Ambiental també és l’equipament de referència al Districte per fomentar la cultura de la sostenibilitat entre les entitats i col·lectius del territori:

A l’Aula Ambiental de la Sagrada Família disposem d’un seguit de recursos materials a disposició d’entitats i col·lectius del districte de l’Eixample encaminats a fomentar i difondre la cultura de la Sostenibilitat. Demaneu-nos més informació.

  • Vaixella reutilitzable o compostable

Sovint generem molts residus en les nostres festes i celebracions que es poden evitar. Fent servir vaixella reutilitzable reduïm fins un 80% els residus que generem a les festes. Si fem servir la vaixella compostable assegurem que tot allò que hem produït sigui reciclat i convertit en adob orgànic. Des de l’Aula Ambiental us podem assessorar per tal que a les vostres festes pugueu fer servir aquests tipus de vaixelles.

  • Gestió de contenidors de recollida selectiva per a actes festius

Voleu demanar contenidors de recollida selectiva per a les festes de la vostra entitat? Us facilitem la sol·licitud i us ajudem a gestionar de la millor manera els residus dels vostres actes.

  • Ambientalitza la teva entitat

Si a la vostra entitat teniu ganes de posar en marxa tot un seguit de bones pràctiques ambientals o projectes que fomentin una relació més acurada amb l’entorn, que permetin l’estalvi energètic, la recollida selectiva dels residus, l’estalvi d’aigua o l’ús de materials reciclats o reciclables, poseu-vos en contacte amb nosaltres!