Recursos ambientals

Al següents enllaços, per una banda, et donem a conèixer els equipaments d’educació ambiental de la ciutat i per l’altra, et facilitem un llistat d’equipaments que ofereixen recursos per a fer les festes de les entitats més sostenibles.

Equipaments ambientals de la ciutat

Banc de recursos