Compostatge comunitari

Compostatge comunitari

P1030915

El Projecte “Fem compost al barri” és una experiència de compostatge comunitari que pretén difondre el compostatge col·lectiu com a via de gestió i reciclatge de la fracció orgànica de les deixalles domèstiques.

Més de seixanta famílies del barri Sagrada Família aporten les seves restes orgàniques domèstiques (restes de cuina i poda dels seus balcons i terrasses) a la unitat de compostatge situada a la Plaça Gaudí.

El procés natural del compostatge transforma les restes en un adob de gran qualitat: el compost. Aquest compost es retorna a les famílies un o dos cops l’any.

La unitat de compostatge, formada per un tancat amb tres mòduls identificats pels colors:

Verd – mòdul en ús, on s’han d’abocar les restes vegetals.
Groc – mòdul que ja està ple i en procés de compostatge.
Vermell – mòdul que ja té el compost acabat.

Si viviu en la zona de la Sagrada Família i esteu interessats en participar en el programa o ja hi participeu però teniu algun dubte o suggeriment no dubteu en contactar amb nosaltres.

fem compost_p