L’Aula al passaport Edunauta

Ja som un espai edunauta del territori Sant Antoni – Raval – Esquerra de l’Eixample. Això vol dir que recolzem la idea que l’educació va més enllà de les fronteres dels centres escolars.

Els infants participants poden obtenir el seu Passaport Edunauta per explorar l’oferta d’activitats educatives i extraescolars del territori, decidir què volen fer i aprendre, i segellar la seva participació.

D’aquesta manera cada infant acumula noves experiències que es veuen reflectides al seu passaport i que mostren tot el que hi ha après.

Algunes de les activitats que els infants edunautes hi trobaran aquest trimestre són el taller de decoració de cascs del dia 24 de maig o el taller de bijuteria amb texans del dia 26 de maig. 
El passaport edunauta és una iniciativa per promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola per a tots els infants impulsada per l’Aliança Educació 360. Conforma una eina que enforteix l’educació comunitària dels territoris en els que s’implementa i que es focalitza en fer accessibles i en connectar, reconèixer i fer visibles els aprenentatges més enllà de l’escola dels infants de 3 a 12 anys. 

Més informació a passaportedunauta.cat