AtmOOs Events

Durant el mes de novembre i desembre, al barri de Sagrada Família participem del projecte AtmOOs Events. 

AtmOOs és un projecte de Ciència Ciutadana que permet mesurar l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivat de la mobilitat associada a una ubicació. Mitjançant una aplicació web els usuaris d’un equipament poden introduir de manera anònima els seus patrons de mobilitat en relació al mateix, obtenint el càlcul de les emissions de contaminants dels seus trajectes. La suma de les aportacions constitueix una diagnosi de la mobilitat associada a una ubicació.

L’aplicació AtmOOs va ser desenvolupada per una empresa de Barcelona, Thigis Serveis Ambientals. L’Ajuntament de Barcelona ha subvencionat la seva implantació a una sèrie d’equipaments del barri de la Sagrada Família amb la intenció de comprendre millor el seu teixit sociocultural i la connectivitat existent entre alguns dels seus punts neuràlgics. Alhora es busca apropar als seus participants els principals conceptes relacionats amb la qualitat de l’aire quantificant la petjada individual i fomentant la transició envers models de transport sostenibles.

El projecte s’està desenvolupant en 6 equipaments de Sagrada Família. Durant períodes concrets els equipaments tindran a la disposició de les usuàries la plataforma AtmOOs Events, perquè puguin calcular les emissions de contaminants atmosfèrics associades al seu desplaçament cap a l’equipament, alhora que proporcionen informació valuosa als ens gestors de l’Ajuntament de Barcelona relativa a la mobilitat associada a aquests equipaments.

Els equipaments participants són: 

– Gimnàs Claror

– Biblioteca Sagrada Família. Carrer de Provença, 480 

– Casal de Barri 210. Carrer de Padilla, 210. 

– Ateneu el Poblet. Carrer de Nàpols, 268, 

– Aula Ambiental Sagrada Família. Carrer de Lepant, 281. 

– Centre Cívic Sagrada Família. Carrer de Provença, 480 

El resultat del procés de participació serà consultable a diferents porfolis web. Vols consultar les dades recollides a l’aula? Clica aquí.